Politikalarımız

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) PolitikamızKALİTE, SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Eğitim alanında paydaşları ile işbirliği içerisinde ilgili faaliyetlerin organizasyon, koordinasyon, yönetim ve denetimini yapan şirketimiz,

Türk Eğitim Derneğinin, çalışan, öğrenci, velilerin istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak hizmet kalitesinin ve memnuniyetin arttırılmasını sağlamak,
Kaliteli eğitim temel ilke ve hedefleri doğrultusunda; araştırmacı, girişimci, üretici, yaratıcı düşünen, seçenek oluşturan, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, entelektüel düzeyi yüksek, etik, estetik, duyarlılığı gelişmiş, doğru iletişim kurma becerisine sahip, ruh sağlığı yerinde bireylerin yetişmesini sağlamak.
Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak,
Tabi olunan tüm Yasal mevzuat şartlarını (Milli eğitim mevzuatı, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları, diğer mevzuatlar) yerine getirmek,
Kurumsal risk yönetimi, iş güvenliği ve çevresel risk yönetimi, tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması anlayışı ile fırsat yaklaşımını tüm çalışan ve paydaşların katılımı ile yürütülmesini ve izlenirliğini sağlamak,
Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek, doğal kaynakları korumak, atıklarımızı kontrol ve minimize ederek olumsuz etkileri en aza indirmek,
Çalışmaların sürekliliği adına ulusal ve uluslararası yönetim sistem standartları şartlarını sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
Tüm çalışan ve paydaşlarımızı Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve Güvenliği standart ve yönetim sistemleri hakkında bilinçlendirmek,
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışabileceği motivasyonu arttırıcı bir çalışma ortamı hazırlamak,
Yönetim sistemleri standartlarına uyarak, faaliyetlerimizin etkinliği ve verimliliğini izleyerek, sürekli iyileştirmek ve mükemmele ulaştırma çalışmalarını yürütmeyi hedeflemektedir.

Şirket üst yönetimi; politika ve hedeflerimizin belirlenmesinden, izlenebilirliğinden, tüm paydaşlara duyurulmasından, erişime açık olmasından, anlaşılmasından, uygulanmasından ve sürekli iyileştirilmesinden sorumludur. Şirket üst yönetimi; yönetim sistemlerinin yürütülmesi için gerekli olan tüm kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

Yönetimİnsan Kaynakları Politikamız


CCN Group İnsan Kaynakları Politikası’nın temel amacı “İnsan” ve “Sürekli İyileştirme” odaklı bir İnsan Kaynakları sistemi üzerinden ve Şirketin hedefleri ve stratejisi doğrultusunda;

İnsan Kaynakları uygulamaları açısından kendi sektöründeki en iyi örneklerden biri olmak,
Ulusal ve Uluslararası arenada birlikte çalışmak için en çok tercih edilen Group olmaktır.

Bu hedefi başarmak üzere, insana yatırımın başarısı için değişmez bir ilke olduğunun bilinci ile benimsemiş olduğumuz İnsan Kaynakları Politikaları aşağıdaki gibidir.

CCN Group Ailesi’ne;

Yüksek eğitim düzeyine sahip, iyi eğitilmiş,
Yenilikçi, dinamik,
Değişime açık,
Kendini ve işini geliştirme potansiyeline sahip,
Ekip çalışmasına yatkın,
Sorumluluk sahibi,

Kurumsal Değerleri benimseyecek ve koruyacak bireyler kazandırmak,

Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlamak ve etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak ve Şirkete sadakati geliştirmek,
“Sürekli eğitim ve gelişim” yaklaşımı kapsamında ve Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerden çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak ve sürekli olarak “insana yatırım yapmak”,
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “karlılık” gibi hedeflerine katkımızı devam ettirmek,
Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlamak,
Kariyer planlama ile çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkartmak, yönetici adaylarımızı organizasyonumuz içinde eğitmek,
Güvenilir ve etkili bir etkileşim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
Sürekli iyileştirme süreçleri ve sistemleri ile bireysel performanslar ve takım performanslarını arttırmak, üstün performansı ödüllendirmektedir.

Yönetim