Vizyon & Misyon

VİZYON

Yapmış olduğu eğitim yatırımlarında, açtığı okullarla Atatürk İlkeleri'ne ve Cumhuriyet'in kazanımlarına bağlı, ulusal ve manevi değerleri özümseyen, Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirerek ülkenin eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen ilerici ve çağdaş bir vizyona sahiptir.


MİSYON

Eğitimdeki alışkanlıkları ve standartları değiştirerek yüksek kaliteli eğitim içeriği ile ülkenin geleceğine yön veren eğitim kurumları açmak,
Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmesine olanak sağlamak,
Türkiye’nin eğitim yolunda gelişmesine destek ve katkı olmak.