Yönetim’in Mesajı

CCN Eğitim olarak bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etkenin eğitim olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısı ile çıktığımız yolda; ülkemizin eğitim alanında gelişmesine ve yüksek kaliteli eğitim içeriği ile yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunan eğitim kurumlarına yatırım yapmayı bu ülkeye bir borç biliyoruz.

Eğitime yapmış olduğumuz yatırımlarda; Türk Eğitim Derneği’nin temel ilkeleri, vizyon ve misyonu ile eğitime katkı olmayı seçerek; 92 yıllık köklü bir kurumun öncülüğünde sağlam temelleri, deneyimli eğitmen kadrosu ve köklü kültürüyle, genç nesilleri yarınlara taşımayı hedefliyoruz.

Bu hedefimiz çerçevesinde; Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okullarımız, en az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, özgüveni yüksek, empati kuran, farklılıklara saygılı, yüksek ahlaklı, her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz.